Note! You can change the language used from the navigation bar.
Attention!

This is a testing and development version of the website. You may freely test the functionality of the website or use it for demonstration and/or teaching purposes but if you wish to fill out a real training notice, please head out to:  Training notice

Tietoja

Koulutusilmoitus

Laskuvarjohyppykoulutusta harjoittavat koulutusorganisaatiot tekevät koulutusilmoituksen kirjallisesti (sähköinen versio on suositeltava) SIL:lle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

Mikäli edellä mainitut tiedot muuttuvat, on muutoksista ilmoitettava kirjallisesti (sähköinen versio on suositeltava) SIL:lle viimeistään 14 vuorokautta muutoksen jälkeen.

Sähköisen Koulutusilmoituksen käyttöohje

Käyttöohje

TURVO-rekisterin käyttöohje

Rekisterin käyttöohje

Tietosuojaseloste

Seloste