Note! You can change the language used from the navigation bar.
Attention!

This is a testing and development version of the website. You may freely test the functionality of the website or use it for demonstration and/or teaching purposes but if you wish to fill out a real incident notification, please head out to:  Incident notification

Tietoja

Tämä on Laskuvarjotoimikunnan turvallisuusilmoituspalvelu. Palvelu vaatii toimiakseen nykyaikaisen selaimen, jossa Javascript on sallittuna.

Kysymykset palvelun tekniikasta ja palautteet osoitetaan turvallisuusilmoitus@laskuvarjotoimikunta.fi.

Jos laskuvarjohyppytoiminnan yhteydessä sattuu sellainen vaaratilanne, jossa hyppääjän tai ilmaliikenteen turvallisuus on vaarantunut tai olisi saattanut vaarantua, on tapahtuneesta viipymättä tehtävä kirjallinen selonteko (Turvallisuusilmoitus) SIL:lle (sähköinen lomake: turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi). Tapauksia, joista ilmoitus on aina tehtävä, ovat mm. seuraavat:

  • Kaikki tapaukset, jotka ovat turvallisuutta vaarantavia tai joista olisi voinut kehittyä vaaratilanne.
  • Kaikki tapaukset, joissa varjon toiminta on ollut epänormaali (vajaatoiminta).
  • Kaikki hypyt, joissa on käytetty varavarjoa.
  • Kaikki tapaukset, joissa on sattunut loukkaantumisia.

Ilmoitus on laadittava mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan vapauta tekemästä ilmoitusta ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmailuohjeen GEN T1-4 mukaisesti. Lisäksi tandemhypyillä sattuneista vaaratilanteista on tehtävä ilmoitus tandemlaskuvarjon valmistajalle ja tandemeksaminaattorille.

Ilmoitus tehdään sähköisellä SIL:n lomakkeella Turvallisuusilmoitus laskuvarjohyppytoiminnassa. Oppilaskoulutushypyillä sattuneista vaaratilanteista tekee ilmoituksen vastaava kouluttaja tai kyseisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö. Muilla hypyillä sattuneista vaaratilanteista tekee ilmoituksen ensisijaisesti asianomainen hyppääjä itse. Sen voi tehdä myös organisaation turvallisuuspäällikkö. Tarpeen vaatiessa ilmoituksen voivat tehdä myös muut kuin edellä mainitut henkilöt. Ilmoituksen tekemisestä lähtee sähköposti-ilmoitus organisaation määrittämille henkilöille, joita ovat ainakin puheenjohtaja.

Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa SIL:n, organisaation ja alan harrastajien tietoon turvallisuutta vaarantaneet tapaukset. Tietojen saanti turvallisuutta vaarantaneista tapauksista auttaa osaltaan parannusten aikaansaamista varusteissa, menetelmissä ja koulutuksessa.

Toiminnasta onnettomuustilanteessa on kerrottu ilmailuohjeessa GEN T1-4 ja SIL:n ohjeessa Kriisiviestintäohje ja Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa.

Turvallisuuspäällikkö valvoo, että laskuvarjohyppytoiminnassa sattuneet vaaratilanteet ilmoitetaan viipymättä SIL:lle (Turvallisuusilmoitus).

Turvallisuusilmoitus täytetään tämän palvelun kautta, joten tämä on syytä ohjeistaa kaikille hyppääjille ja opettaa oppilaille koulutuksen aikana [käytä Testaus & koulutus -versiota, jossa täytetyt tiedot eivät tallennu tietokantaan]. Ilmoituksesta lähtee tarvittavat kopiot organisaation vastuuhenkilöille.